Skip to main content
Uncategorized

Sveriges historia Europa historia Världens länder historia Historia

By February 18, 2023No Comments

Tidsresan gör därefter stopp vid år 1008, när Olof Skötkonungs dop sägs ha ägt rum i Husaby källa. “Det är utgångspunkten för en diskussion om uppkomsten av ett protosvenskt rike och en kodifierad inneslutning i den kristna världen” skriver Kristian Gerner, Lunds universitet. “Även om kristnandet av Sverige var en lång infiltrationsprocess, får Ansgars ankomst symbolisera den viktiga utveckling som följde med kristendomen” skriver Lena Roos. Fast räknar vi samman “rösterna” för 1918, 1919 och 1921, som alla är kopplade till det första demokratiska riksdagsvalet i Sverige, så blir detta knippe år segrare. Tydlig trea blir 1350, när digerdöden nådde landet.

Vad är det för skillnad på att vara en undersåte mot att vara medborgare? Med hjälp av nedslag i historien får eleverna lära sig om medborgarskapets historia, villkor och betydelse. 1900-talet är förmodligen det blodigaste århundradet i mänsklighetens historia men för Sveriges del var det en fredlig period. Vi förklarade oss alliansfria i fred och neutrala i krig. Sverige lyckades genom en svår balansgång stå utanför de båda världskrigen och behålla alliansfriheten under det efterföljande kalla kriget… Den franske marskalken Jean-Baptiste Bernadotte utsågs därför till tronföljare.

I utställningen finns också den så kallade Ängsöpokalen som tillhört kung Karl Knutsson och rester av hans begravningsdräkt i sammet från 1400-talet. Tställningen består av tio scener, en från varje århundrade. Genom utställningen löper en tidslinje där varje århundrade presenteras. Kungar, drottningar och andra personer med makt, inflytande och nya tankar möter besökaren.

När redaktionen planerade en jubileumsutgåva i samband med att Populär Historia fyllde 30 år funderade vi på en artikel om “höjdpunkter” i svensk historia. Den svenska kyrkan har påverkat många saker, till exempel hur en del lagar ser ut i Sverige. Under vikingatiden började kristendomen införas i Norden av europeiska missionärer. Reformationen (1500-talet) var en tid då kyrkans makt minskade och många länder blev protestantiska. Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om eriksgator genom tiderna. Den första eriksgatan där vi känner till kungen i fråga genomfördes av Magnus Eriksson 1335.

Vi fick svar från 30 professorer, vilka dessa är hittar du längst ned i artikeln. År 1920 tillträdde den första socialdemokratiska regeringen under Hjalmar Branting. Det blev en kortlivad ministär och perioden 1920–1936 karakteriserades av minoritetsregeringar och skiftande politiska allianser. Under 1930-talets första år drabbades Sverige av den internationella ekonomiska krisen. Samma årtionde utarbetades också riktlinjer för den framtida reform– och välfärdspolitiken, då sammanfattad i begreppet “folkhemmet”.

Filmer med lärarhandledningar som du kan använda i undervisningen i grundskolan och på gymnasiet.

Tanken med många av förändringarna var att de som hade bättre ekonomi skulle hjälpa de som inte hade lika mycket pengar. Politikerna fördelade sedan skattepengarna till grupper i samhället som behövde dem mer. Politikerna sa att de ville skapa ett samhälle som var rättvist och jämlikt.

Leave a Reply